Dagens Datum

Senaste Nytt

Jul i det heliga landet

JULEN De kristna i Jerusalem utgör endast en liten del av invånarna och julfirandet märks knappast i den allmänna gatubilden. I Betlehem är det precis tvärtom. Här blinkar granarna ikapp medan alla betlehembor tillsammans gör allt för att staden ska spegla julen och historien kring Jesu födelse.

Hur tiden kring vår kristna jul firas i det heliga landet beror på vem du är och var du bor. Judar och muslimer firar inte jul. Judarna firar vid tiden för den kristna julen istället en egen ljusfest – Hannukah. De kristna firar tre olika kristna julaftnar, beroende på vilken trosinriktning de tillhör. Det mesta julfirandet äger rum i Betlehem.

Läs mer...

”Bättre kommunikation med medborgarna”

SKÅNE Idag lanseras en testversion (beta) av Region Skånes nya externa webbplats skane.se. Innehållet riktar sig i första hand till Skånes invånare, heter det i ett pressmeddelande från Region Skåne.

Betasajten kommer under våren 2014 att ligga helt öppen för alla att testa och ge förslag till förbättringar. Betasajten nås via beta.skane.se

- Vi tar ett stort kliv framåt i vår kommunikation med medborgarna genom att göra vår webbplats mer tillgänglig och mobilanpassad. Idag vill allt fler söka information och utföra tjänster via digitala kanaler och användningen av smartphones och surfplattor ökar dagligen. Vår målsättning är att våra användare ska uppleva en hög nytta med webbplatsen, därför tycker vi det är viktigt att ha en öppen testversion innan vi lanserar den nya sajten, säger kommunikationsdirektör Cecilia Gyllenkrok.

 

Bert Karlsson fixar boende för flyktingar

FLYKTINGAR Skivbolagsdirektören, grundaren till partiet Ny Demokrati m.m, Bert Karlsson, köper upp hotell och omvandlar dem till flyktingförläggningar. Det skriver bland annat affärstidningen Dagens Industri.

I dagsläget har Bert Karlsson fyra anläggningar i södra Sverige, med boende för 1.000 flyktingar.

Nu är det dags att expandera verksamheten och planen är alltså enligt DI att ovandla 14 hotell till flyktingboenden. Något han enligt samma källa kan få upp till 37.000 kronor per dygn i ersättning för.

 

Läs mer...

Tänk att inte få köra bil

SAUDIARABIEN Kvinnorna i Saudiarabien får inte köra bil men ett litet antal har trots det de senaste veckorna satt sig bakom ratten i en form av stillsam protest mot lagen.

Dessa utslag av civil olydnad är en del i en förnyad kampanj mot förbudet som beräknas nå sin kulmen på lördag den 26 oktober då, i alla fall enligt vad organisatörerna hoppas, hundratals kvinnor sätter sig vid ratten och kör i protest.

Läs mer...

Nytt krav på rökarna

RÖKNING Från och med den 1 november uppmanas alla patienter som ska opereras i Region Skåne att sluta röka 6-8 veckor före operation och sedan hålla uppe lika lång tid efter ingreppet. Det meddelar Region Skåne i ett pressmeddelande.

Uppmaningen syftar till att undvika allvarliga komplikationer. Rökare drabbas dubbelt så ofta av komplikationer efter operation som icke-rökare. Det handlar till exempel om infektioner, sårläkning och blodproppar.

Patienterna ska erbjudas professionell rökavvänjning och vid behov också nikotinersättning. Rökstoppet gäller för alla operationer som sker i verksamheter som finaniseras av Region Skåne.

MRG

Psykiatrisk utbildnings- och utvecklingsavdelning

VÅRDEN I SKÅNE Skånes första utbildningsavdelning inom psykiatrin öppnar i höst i Helsingborg på den allmänpsykiatriska avdelning 56.

På en utbildningsavdelning arbetar studenter på olika vårdutbildningar tillsammans, under handledning. Inom somatiken har begreppet utbildningsavdelning funnits i många år, bl a på SUS i Malmö.

Läs mer...

Ny palliativ enhet i Helsingborg

VÅRD Vårdproduktionsutskottet har beslutat om nya lokaler för den palliativa enheten i Helsingborg.

Region Skåne kommer att hyra lokaler i det gamla huset på Kungshult (sanatoriet), som kommer att renoveras och anpassas för modern hospice- och ASiH-verksamhet.

Tillsammans med hyresvärden har planering och projektering genomförts för lokaler om 1 895 kvm fördelade på tre våningar. Våningsplanen kommer bland annat bestå av Hospice med 10 vårdrum på bottenplan och ASiH på andra våningen. Förslaget innebär att den palliativa vården och ASiH i Helsingborg flyttar in i de nya lokalerna 1 juni 2015.

Detta meddelar Region Skåne i ett pressmeddelande.

Genomlysning ska ge bättre framtida förlossningsvård

VÄRLDEN OCH HELA KOMMUNEN Region Skåne har initierat en ordentlig genomlysning av förlossningsvården med anledning av det tryck och den oro som många blivande föräldrar och anhöriga känt under sommarmånaderna.

En grupp, som består av representanter från samtliga förlossningskliniker i Skåne, har nu fått i uppdrag att titta på hur en liknande situation ska undvikas framöver. Det meddelar Region Skåne som ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.
 

Ordning på Skånes förlossningsavdelningar

FÖRLOSSNING Det föds många barn i Skåne under sommaren och sedan två veckor tillbaka är läget ansträngt på de skånska förlossningsavdelningarna. För att lättare kunna hitta lediga platser till patienterna införs nu en daglig telefonkonferens mellan Skånes fem förlossningskliniker, däribland Helsingborg. 
- Genom en daglig telefonkonferens med deltagare från samtliga förlossningskliniker i Skåne får vi en sammanvägd regional bild av det aktuella läget. Förhoppningsvis kan vi på detta sätt utnyttja tillgängliga platser på effektivast möjliga sätt, säger Rolf Ohrlander, chef för område Ambulans, Krisberedskap och Säkerhet inom Region Skåne.
 

Vid sidan om detta kommer Region Skåne också att försöka få barnmorskor utanför ordinarie förlossningsverksamhet att gå in och ta extra arbetspass på någon av förlossningsavdelningarna. Det skulle både stärka förlossningsvården och avlasta personalen.

 

H&M tappar styrka i Sverige

Styrkan i H&M:s varumärke har halverats det senaste året, enligt Indikat Konsument som utrett frågan i maj i år. Mediernas bevakning om H&M:s sociala ansvar gentemot de sömmerskor som syr företagets kläder t.ex. i Bangladesh, har skapat negativ uppmärksamhet i Sverige och på många av kedjans nyckelmarknader går försäljningen trögt.