Dagens Datum

Senaste Nytt

Starkt resultat för Bjuv

Findus sett från Norra Vramsvägen. Företaget äger 2/3 av all mark i centrala Bjuv- Mark som bl.a. Bjuvs kommun är spekulant på.

 

Uppdaterad - FINANSER Bjuvs kommun redovisar i sitt årsbokslut för 2016 ett resultat på 26,9 miljoner kronor, vilket är 20,4 miljoner kronor högre än budget. Lägre driftkostnader tillsammans med bland annat högre resultat för VA-verksamheten och lägre finansiella kostnader förklarar det positiva resultatet. 

Av resultatet på 26,9 miljoner är förslaget att 24 miljoner avsätts för att täcka beräknade kostnader för de stora översvämningarna som drabbade kommunen i juni 2016.

- Trots kostnaderna för översvämningarna visar resultatet att Bjuvs kommun i grunden har en god och stabil ekonomi, säger Anders Månsson, kommunstyrelsens ordförande. Det är bra eftersom vi under kommande år behöver göra flera stora investeringar för att fortsätta att utveckla Bjuv i den positiva riktning som vi gör nu.

Läs mer...

Moderaterna Bjuvs årsmöte

ÅRSMÖTE Moderaterna i Bjuv har haft årsmöte med Hans Wallmark, riksdagsledamot från Ängelholm som talade om läget och försvarspolitiken.
Den nya styrelsen ska ta fram politiska förslag som ska redovisas under året, skriver M Bjuv i ett pressmeddelande på söndagen.
 
 

Läs mer...

Statoil Bjuv inte bombhotad

POLISEN Det rykte som gick på fredagskvällen om att Statoil i Bjuv skulle vara bombhotad, visade sig inte stämma. Helsingborgspolisen fanns dock på stationen för att röntga ett misstänkt föremål de hittat i en bil de stoppat på platsen.
När jag kommer fram till bensinstationen är infarten spärrad av ett antal poliser utposterade bredvid en polisbil. Helsingborgspolisen hade blivit "inringd" till platsen och väl där hade de stoppat en bil vars förare sedan tidigare är känd av dem.

En person i en bil där polisen vid närmare kontroll hittade ett "misstänkt föremål". Föremålet lyftes ur bilen och röntgades.

Läs mer...

Ebba flyttar till Dalsland

FINDUS Idag meddelade Findus att man i fortsättningen kommer att kommer erbjuda svenska Ebba-ärter. Men i fortsättningen odlas de i Dalsland enligt ett färskt avtal med företaget Toppfrys.
Leveransen till Findus börjar hösten 2017 och tills dess att avtalet träder i kraft kommer de ärter som skördades under 2016 att tillgodose marknadens efterfrågan på Findus svenska ärter.

De framtida ärterna kommer att odlas och skördas i närheten av Toppfrys fabrik i Brålanda, Dalsland. Närheten till fabriken gör att ärterna kan frysas ned inom bara tre timmar, vilket bevarar ärternas höga kvalitet och näringsvärde på bästa sätt, heter det i pressmeddelandet.

Läs mer...

Minister synade Bjuvs infrastruktur

Christer Landin, Anna Johansson, Anders Månsson och Yasmine Larsson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Helsingborg, poserar framför bilder i storformat av Bjuvs Vision 2030.

 

ÅKERI På onsdagen kom infrastrukturminister Anna Johansson på blixtvisit till Bjuv för att på plats bl.a. bilda sig en uppfattning om åkerinäringens förutsättningar i regionen.
Anna Johansson träffade under första delen av besöket åkeriägare Bertil Johansson samt Liane Ask, regionchef på Sveriges åkeriföretag, som var med för att backa upp sin medlem Famjo i Bjuv.

Den svenska åkeribranschen utsätts sedan länge för stark konkurrens av utländska åkares lastbilar som bl.a. transporterar till fryslagret vid Findus. Färska siffror visar att hela 50 procent av lastbilarna på E4an är utländska och Liane Ask tror att det är en ännu större andel på E6:an och E20.

Läs mer...

Bjuv har låg företagsamhet

FÖRETAGSAMHET I Svenskt Näringslivs senaste rapport kan man läsa att företagsamheten  i och Bjuv tillsammans med Burlöv är länets lägsta. Med ett unndantag: Andelen unga företagsamma är i stigande.

Svenskt Näringslivs har släppt sin nya undersökning Företagsamheten Skåne län 2017 som presenterar statistik över antalet företagsamma människor. Av den kan man utläsa attandelen företagsamma människor står stilla för tredje året i följd och uppgår därmed fortfarande till 12 procent av Skånes befolkning. Länets företagsamhet är något lägre än Sveriges genomsnitt (12,3%). Även bland länets kvinnor, 7,7 procent, samt bland de unga, 5,3 procent, står företagsamheten stilla och därmed är den positiva trend vi sett de senare åren bruten.

Läs mer...

"Jag säger varken ja eller nej"

FINDUS I en direkt kontakt på måndagen med ”Peab-brodern” Eriks Paulsson, angående eventuellt köp av Findus säger Paulsson:
- Vi är inblandade i så mycket att jag varken kan säga ja eller nej till det. De håller på med det där nere. Du får tala med ordförande ( i Foodhills AB) om det.
 
 

Läs mer...

Nytt livsmedelsföretag i Bjuv

FINDUS Backahill Fastighet AB i Ängelholm, Magnihill AB i Mörarp och Välingetorps Gård. Alla ingår de i basen till Foodhills AB som nyligen bildades för att ”bedriva livsmedelsproduktion och därmed förenlig verksamhet” i Bjuv. Om det har något med köp av Findus produktionsanläggning att göra är dock för tidigt att säga.
Styrelsen i Foodhills AB består av tre personer: Ordförande Bengt Göran Persson, lantbrukare Ängelholm, Anders Jörgen Nelson, Helsingborgsbo verksam på 120 poster i svenskt näringsliv, bl.a. som VD för Backahill AB med fd Peab-brodern Erik Paulsson i bakgrunden. Den tredje styrelseledamoten är Wiveca Pehrsson Almgren, ägare av Magnihill AB, grönsaksodlare i Mörarp som tidigare odlat för Findus. Tillsynsbefattningarna ligger hos Per Gunnar Reinhold Karlsson samt revisionsbyrån Ernst & Young AB.

Läs mer...

Värnplikten tillbaka i Sverige

FÖRSVARET Försvarshögkvarteret i Stockholm stod för torsdagens största nyhet:
- Regeringen har beslutat att totalförsvarspliktiga kvinnor och män återigen ska vara skyldiga att fullgöra mönstring respektive grundutbildning med värnplikt.

Värnplikten i Sverige avskaffades 2014 men p.g.a. det alltmer spända läget österut har regeringen nu beslutat att återinföra värnplikten.

- Det är med bakgrund av vad vi sett inträffa på Krim och i Ukraina mm, som vi fattat det här beslutet, sa försvarminister Peter Hultqvist i TV på torsdagskvällen.

Läs mer...

Kommunens utskick om vräkning ett stort misstag

MISSTAG För en och en halv vecka sedan skickade kommunen felaktigt ut vräkningsbesked till 40 hushåll. Människor som fick brevet blev mycket upprörda och det visade sig att utskicket var ett enda stort misstag. En gammal brevmall hade använts av misstag.
I utskicket stod det att kommunen fått kännedom från Kronofogden om att personerna skulle bli avhysta från sina hem. På tisdagen uppdagades det dock att informationen som gått ut var helt felaktig.

- Av misstag hade de som gjorde utskicket använt en mall som inte använts här på mycket länge, säger Carina Järold-Mattson, chef för avdelningen för arbete och tillväxt i Bjuvs kommun.

Läs mer...