Dagens Datum

Senaste Nytt

Brogårdaskolans grannar överklagar byggstartslov

På arkitektens bild anar man inte att det finns villor alldeles intill skolan.

POLITIK På mötet i Ksau den 10 maj gav majoriteten klartecken till byggstart av nya Brogårdaskolan. Trots att tiden att överklaga ännu inte gått ut. Moderaterna reserverade sig och de boende vid skolan känner sig överkörda av kommunen och tänker överklaga.
På sammanträde den 27 april beslutade kommunfullmäktige att lämna starttillstånd för byggnation av en ny Brogårdaskola i enlighet med det förslag som presenterades på sammanträdet. Byggnadsnämnden beslutade lämna bygglov för den nya skolan på nämndens sammanträde den 9 mars i år.

Bygglovet har överklagats av fyra personer och det är därför nödvändigt med ett politiskt ställningstagande i frågan om att påbörja bygget av skolan, samtidigt som överklagandeprocessen pågår. Kommunstyrelsens arbetsutskott (Ksau) utgör styrgrupp för projektet. Ett ställningstagande som alltså togs just i Ksau.

Förslaget att påbörja bygget samtidigt som överklagandeprocessen pågår kom från förvaltningen som undersökt möjligheterna med tidig byggstart och fått juristers uttalande om att detta är fullt möjligt. Förvaltningen menar också att det kan innebära mycket svåra ekonomiska, arbetsrättsliga och andra konsekvenser att avvakta den rättsliga processen.

Moderat reservation
Moderaterna yrkade avslag på att starta nybyggnationen av nya Brogårdaskolan så länge överklagandeprocessen pågår men fick inte sin vilja igenom.

- När det gäller överklagande av byggnation av ny skola så kan kommunen skynda på processen men ska alla andra som vill bygga vänta tills alla tillstånd och överklaganden är klara, så ska även kommunen göra detsamma, resonerade moderaternas Ninnie Lindell, tillika oppositionsråd.

Upprör grannarna
Ända från start har grannar vars villor ligger i direkt anslutning till Brogårdaskolan försökt få gehör för sina åsikter och önskemål. När vi frågar runt bland politiker i kommunen får vi dok veta att oppositionen från grannarna lagt sig sedan de blivit inblandade i processen. Ett påstående som vid närmare granskning visar sig inte hålla

Bland grannarna som överklagat bygget finns Johan Persson.

- De som säger så skulle jag gärna prata med, säger han. Vi är absolut inte nöjda med hur det gått till i processen med hur skolan har planerats. Vad vi fått tycka till om är ungefär vilka typer av växter som kommer att planteras i vårt synfält.

När Persson så i media läster vad som inträffat blir han mycket upprörd och skriver till kommunalrådet Anders Månsson. Ett brev med många frågor. De klagande har länge försökt komma till tals med kommunens representanter för att förmå dem att inte bygga skolan så nära villorna. Istället känner de sig nu totalt överkörda.

Johan Persson skriver bl.a. till Anders Månsson:

- Blir rädd när jag läser i tidningen hur man som politiker ena dagen lovordar öppenhet, demokrati och att allt ska gå enligt de regler som finns och att man sedan med berått mod sätter samma ledord åt sidan för att det gagnar ett mål som på grund av kommunalt schabbel blivit rejält försenat. Detta är för mig ett skolexempel på hur politikerförakt och misstroende byggs upp.

”Beslutet står fast”
Anders Månsson ger Persson ett långt svar där han påpekar att Persson och övriga redan fått svar av tjänstemännen på de frågor som nu åter togs upp i brevet och att beslutet om att bygga skolan nu är taget och inget som politikerna har någon som helst avsikt att ändra på.

Anders Månsson avslutar sitt brev:

- Du och jag Johan är, och kommer sannolikt inte att bli, överens i frågan om den nya Brogårdaskolan. Jag hoppas däremot att vi kan vara överens om att hela planeringsprocessen genomförs som lagstiftningen kräver, öppet och demokratiskt.

Johan Persson hänvisar till följande uttalande av Anders Månsson i HD:

- Vi har fått råd från jurister som menar att det finns få möjligheter till att överklagandet går igenom och blir det inte som vi tänkt så får vi ta det då.

Överklagar till Länsstyrelsen
- Vi som bor noll meter från den skola du vill bygga har fortfarande en liten strimma hopp kvar om att länsstyrelsen ser det orimliga i hur hela processen gått till, svarar Johan Persson.

- Det är förnedrande att lägga ner en massa fritid och energi på att skicka in en överklagan som enligt dig bara är något man kan ignorera.

Marianne Rönnberg Galmor