Dagens Datum

Senaste Nytt

Bjuvs kommun inför parkeringsövervakning

TRAFIK För att öka trafiksäkerheten och göra det tryggare för bilister, cyklister och fotgängare att röra sig i trafiken har Bjuvs kommunfullmäktige beslutat att införa parkeringsövervakning.
- Felparkering av bilar och andra fordon kan innebära en stor trafikfara, det är främsta anledningen till att vi inför parkeringsövervakning, säger Kerstin Wulff, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Bjuvs kommun. Dessutom måste vi kunna sköta drift och underhållning av gator, torg och allmänna platser. Det kan handla om gräsklippning, skottning, sopning och allmänt underhåll av vägar som försvåras av felparkeringar.

Det upphandlade företaget som kommer sköta parkeringsövervakningen är Avarn. Företaget jobbar inte på provision utan kommer att finnas i kommunen under bestämda tider ett antal timmar i veckan.

Arbetet med parkeringsövervakning innebär rent praktiskt att Bjuvs kommun nu kommer ha en parkeringsvakt som arbetar ett antal dagar i veckan och som kommer att sätta parkeringsanmärkningar på bilar och andra fordon, till exempel släp, båtar och husvagnar, som står felparkerade. Avgiften för en parkeringsanmärkning är 900 kronor för felparkering på handikapparkering utan gällande handikapparkeringstillstånd, och 600 kronor för övriga felparkeringar.

/mrg