Dagens Datum

Senaste Nytt

Bjuvs kommun bygger ny skola

Skiss över nya Brogårdaskolan. Bilden visar inte det intilliggande villaområdet utan ger intryck att vara placerad mitt i naturen.

 

SKOLAN På torsdagen fattade kommunfullmäktige enhälligt beslut om att bygga en ny skola i Bjuv. Skolan beräknas stå klar 2019 och ha plats för 450 elever.
Under närmast högtidliga former med tal och jubel från såväl tjänstemän som politiker klubbades förslaget inklusive starttillståndet till den nya Brogårdaskolan.

- Vi gör en historisk satsning, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Månsson. De senaste åren har skolresultaten nått rekordhöjder och nu fortsätter vi arbetet genom att satsa 180 miljoner kronor på våra barn, i form av en ny F-6-skola.

- Behovet av en ny Brogårdaskola har varit stort sedan flera år tillbaka, fortsatte Anders Månsson. Den nuvarande skolan uppfyller inte dagens krav som ställs i läroplaner, skollagen och arbetsmiljölagen.

Moderaternas Ninnie Lindell kunde inte annat än instämma i lovorden kring den nya skolan. Urban Berglund (KD) kände sig närmast knäsvag vid tanken på att denna Bjuvs genom tiderna största ekonomiska satsning, nu ska bli verklighet. Krister Bergsten (L) hoppas ”folk ska flytta hit”, lockade av en ny, fin skola.

"Avstamp mot framtiden"
Centerns Nils Nilsson yrkade bifall utan vidare krusiduller. Tomas Olsson, Framstegspartiet, sa att tidpunkten för detta stora beslut inte kunde vara bättre med tanke på de tråkigheter med Findus mm, som drabbat kommunen det senaste året. Han talade om den nya skolan i termer av ett ”avstamp mot framtiden”.

Rent praktiskt
Den nya Brogårdaskolan är planerad att byggas på grönytan invid den nuvarande skolans matsal. Skolan kommer att ha plats för 450 elever och kommer även att inrymma särskolan. Det finns även diskussioner om att införliva vuxenutbildningen Futurum

Skolan kommer att bestå av en tredelad huskropp som ska rymma tre arbetslag, ge mycket dagsljus inomhus och undervisningsytor i norrläge. Den nya skolan har planerats under flera år och tänkt byggstart är sommaren 2017.

- Processen fram till en ny skola har varit lång men väldigt viktig, säger Anders Månsson. Vi har valt att bygga den utifrån verksamhetens behov och genom hög delaktighet av både pedagoger och elever. På så sätt håller skolan över tid och verksamheten kan använda den på allra bästa sätt.

Den gamla byggnaden
Planeringen för vad som ska hända med den nuvarande skolan pågår. Ett förslag är att den enkelt ska byggas om och vuxenutbildningen Futurum flytta in där. På så sätt blir hela området ett större lärocentrum.  

- Det viktigaste är att vi skapar förutsättningar för att alla våra barn ska lyckas, säger Anders Månsson. Genom den nya skolan utvecklar vi både Bjuv som en attraktiv boendeort och arbetsgivare. Skolan kommer att bidra till att stärka bilden av Bjuv som en nyskapande kommun med nästa generation i fokus.

Marianne Rönnberg Galmor