Dagens Datum

Senaste Nytt

VA-arbete i Prästkragen

Den världsberömde arkitekten Utzons Prästkragen. Som nu delvis får nya vattenledningar.
VATTEN Måndagen den 24 april kl 8.00 inleder NSVA arbetat med det planerade VA-arbetet längs Prästkragen 1-13 och 43-45.
Området har en längre tid varit drabbat av läckor och avloppsstopp som nu ska åtgärdas. Syftet med projektet är att renovera ledningsnätet i gatan avseende såväl dricksvattenledningar, spillvattenledningar som dagvattenledningar.

När man ändå schaktar längs gatan passar man på att lägga en ny, större dagvattenledning för att bättra klara av den ökande klimatpåverkan med kraftigare och mer ihållande regn.

Arbetet beräknas pågå till månadsskiftet september-oktober.

MRG