Dagens Datum

Senaste Nytt

Bjuvs kommuns och Foodhills AB:s bud på Findus

Männen som vill ta Bjuv in i framtiden. Från vänster Lennart Svensson, Anders Månsson och Bengt Persson.

BJUVS FRAMTID Den avsiktsförklaring för framtida samarbete som Foodhills AB och Bjuvs kommun på torsdagen tillkännagav skulle i den bästa av världar kunna vara rena lyckokastet för Bjuv och dess invånare. Om säljaren Nomad Foods säger ja, vill säga.
Inför den skånska pressen berättade företrädare för Bjuvs kommun och Foodhills AB om avsiktsförklaringen som har som mål att man tillsammans ska utveckla ett centrum för cirkulär livsmedelsproduktion. I Findus Bjuvs industrilokaler. Vilket i korthet betyder att allt inom produktionen används och tas till vara. Enligt principen "Inget avfall utan bara resurser".

Buden de två lagt är sk indikativa. Vilket betyder att om det visar sig finnas förhållanden som inte tidigare varit kända så förändras summan. Ett sådant förhållande kan t ex vara att kreosotvärdena i den gamla Findusjärnvägen visar sig vara oacceptabelt höga, vilket skulle fördyra för köparen, som då helt enkelt måste bekosta en sanering.

Bjuvs kommun har lagt bud på 100 ha mark för att kunna bygga bostäder. Det område kommunen vill komma åt sträcker sig från Norra Vramsvägen i söder till Höganäsbolagets mark i centrala Bjuv. Vege å blir en naturlig avgränsare österut liksom det gamla Findusspåret i väster.

Företagskluster
Foodhills AB vill köpa produktionsanläggningen av Findus. För att där bygga upp ett kluster av små, mellanstora och stora företag som sinsemellan har nytta av varandra. Samtliga inom livsmedelsproduktion på ett eller annat sätt. Idag pågår diskussioner med mellan 20-35 olika intressenter, enligt Foodhills VD Bengt Persson.

Det är viktigt att hålla i minnet att vad dagens presskonferens handlade om var den avsiktsförklaring Foodhills AB och Bjuvs kommun gemensamt ingått. De två har således inte ”köpt Findus”. Det finns inget köpeavtal. Mäklaren som har Findus uppdrag att sälja anläggningen inklusive marken bekräftar att allt fortfarande är till salu.

Accepterar Nomad Foods, som Findus ägare heter, Foodhill AB:s och Bjuvs kommuns bud så finns det storstilade planer på att göra Bjuv till ett skolexempel på en modern och innovativ företagspark där det finns gott om jobb och utmärkta möjligheter för bra och kvalitativt boende.

Hänger ihop
- Allt det där hänger ihop, sa Lennart Svensson, Region Skånes samordnare i arbetet med att inkorporera Bjuv i den större livsmedelsstrategi och -plan såväl regionen som regeringen har.

- Findusanläggningen är något vi måste ta vara på och göra något bra av, fortsatte Lennart Svensson. Den går inte att bygga upp igen för rimliga summor. Här har vi nu möjligheten att samla livsmedelsindustri från a till ö och skapa något unikt.

Eftersom de olika företag som är intresserade av att verka i det tänkta Bjuvsklustret producerar olika saker krävs det förstås också olika kompetenser. Herrarna kring dagens konferensbord håller inte för uteslutet att detta även innebär en öppning för en del av de ca 270 personer som vid Findus stängning den sista mars, inte hittat nya jobb.

Fler intressenter?
Eftersom säljaren Nomad Food ännu inte svarat på kommunens och Foodhills bud är det på sin plats att fråga om det finns andra som är intresserade av att köpa Findusanläggningen. Det har ju talats ganska mycket från inte minst kommunens sida om att ”det finns många som hört av sig och velat vara med”. Och så uppträder Anders Månsson helt plötsligt med företrädare för ett enda – Foodhills AB.

- Foodhills är det enda företag som vill köpa helheten som hört av sig till oss, förklarar Anders Månsson.

Regionens roll
Regionsamordnaren Lennart Svensson säger samma sak när jag frågar honom varför Foodhills AB. Har han inte i uppgift att kolla också andra som säger sig vilja vara med i leken?

- Nej, säger Lennart Svensson. Det finns ett White Paper – en målbild som vi i Region Skåne tillsammans med kommunen, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Lunds universitet och Lantbrukarnas Riksförbund LRF skapat, och det vill ju vi ska bli verklighet. I form av en innovativ livsmedelsproduktion. Med en industripark och testbädd i Skåne.

- Men min roll här är i första hand nu att stötta denna avsiktsförklaring mellan Bjuvs kommun och Foodhills AB.

På frågan om han inte för skattebetalarnas räkning även kollat vad andra intressenter har att erbjuda, är svaret nej.

- Ingen annan än Foodhills har hört av sig till mig, säger Svensson. Och det är inte min uppgift att gå ut och leta efter intressenter.

- Betyder det att om det finns någon eller några som vill toppa Foodhills och Bjuvs kommuns bud, så ska de höra av sig till dig och Anders Månsson?

Svensson och Månsson svarar unisont:

- Ja.

Varför grönsaker?
- De två segment som växer just nu är grönsaker och fisk, sa Bengt Persson, själv jordbrukare och därtill en riktig tungviktare inom såväl livsmedels- som jordbruksforskning.

- Sedan år 2000 har konsumtionen per capita av grönsaker ökat från 38 till 50 kg. För fisk är siffrorna från 2,6 kg till 6,3. Och från departementets och myndigheternas sida heter det att vi ska lyfta fiskeriproduktionen från Östersjön upp på land.

Detta rimmar väl med de planer som Ceres VD Henrik Nyberg, under sin tid som Findusanställd, skissade på. Med fiskdammar på fältet mitt emot Selleberga Trädgårdsstad, även känt som Findushusen. Var dagens tänkta dammar skulle ligga är inte känt. Känt är däremot att projektet med att odla räkor, nu är ett minne blott.

Hör Bengt Persson själv beskriva vad det är han och hans företag vill åstadkomma:

 

 

Fisk - inte räkor
- Jag tror personligen inte att räkodling är något att satsa på, säger Bengt Persson. Fiskodling däremot, är inte lika svårt och känsligt, så där skulle vi kunna lyckas.

På frågan vad som händer med den gigantiska växthusanläggningen Findus ville låta holländska tomatodlare uppföra intill Selleberga Trädgårdsstad sa Bengt Persson att de planerna finns kvar. Kommunen har godkänt den planändring som krävdes och som innebär att marken omvandlades från boende/rekreations- till industrimark. De boende i trädgårdsstaden har överklagat växthusplanerna till högsta instans men detta bekymrar till synes inte konstellationen Månsson-Svensson-Persson. Inte lär väl en grupp privatpersoner vinna i sak mot en så mäktig intressent som självaste regeringen?

Byggplanerna
Om nu kommunen får köpa de 100 ha mark man lagt bud på så hoppas Anders Månsson att byggandet av nya bostäder ska komma igång. Inte minst genom att det bakom Foodhills AB döljer sig en byggjätte som Backahill. Med ägaren Eric Paulsson som stadig finansiär. Eric Paulsson som en gång tillsammans med brodern Mats startade och byggde upp Peab.

Finns det något avtal mellan Bjuvs kommun och Backahill vad det gäller att bygga i Bjuv?

- Ja, säger Anders Månsson. Vi har sagt att Foodhills AB och deras finansiär av oss då får köpa hälften av den mark som vi köpt.

Häri ligger kortsiktigt nog den verkliga vinsten för skattebetalare i Bjuv. Kommunen köper mark till ett pris de förväntar sig ska vara ”överkomligt” eftersom man gör bedömningen att Findus vill ”lämna snyggt”. Och säljer till ……. marknadsvärde?

Prislappen då?
Satsningen på Food Valley of Bjuv bekostas med statliga pengar. Stödet för att planerna ska förverkligas har starkt stöd hos regeringen eftersom det beräknas vara en nationell angelägenhet att den svenska livsmedelsindustrin överlever.

Anders Månsson vill inte avslöja hur mycket kommunen bjudit för 100 ha jordbruksmark i Selleberga. – Men jag kan berätta att vi räknat på det värde den marken har i dagsläget, säger han.

Jordbruksmark runt Gunnarstorp såldes nyligen för mellan 200 000 och 350 000 kr per hektar men den räkningen överlåter jag med varm hand till er läsare att fundera över. Vad det står på prislappen i Findusaffären har för utomstående från början till slut varit en väl förborgad hemlighet. Och inte heller idag får vi veta den faktiska summan.

Vill åt miljarden
Talar vi pengar så berättar i alla fall Bengt Persson att regeringen avsätter 1 miljard kronor för utveckling av livsmedelsproduktion i den region Bjuv ligger i.

- Vi ska vara mycket aktiva med att söka av de medlen, säger han. Det finns förstås många som vill vara med och dela på kakan men vi ska vara aktiva.

- Betyder det att ni är beroende av dessa pengar för att ro projektet i hamn?

Frågan besvaras med ett unisont NEJ.

Utbildningsplan
En varierad flora av företag kräver en rad olika kompetenser och Lennart Svensson och jag kommer i en paus att tala om utbildningsmöjligheter. Han menar att nyckeln till om en sådan här satsning ska lyckas är ett gott samarbete mellan det offentliga och privata men det behövs även utbildning.

- Så att de unga stannar på orten, inte minst, säger Svensson. Så vi har även planer kring utbildning med i paketet.

En röd tråd
Lennart Svensson försöker mot slutet sammanfatta vad det hela handlar om:

- Den röda tråden är att få stora och små företag att sammanstråla. I fallen vi sett tidigare med Astra Zeneca och Sony Ericsson har det visat sig att de stora företagen blivit beroende av samarbetet med de små och mellanstora. En bra utveckling.

- Här blir det intressant att se om till och med Findus är intresserade av att vara med. Vi antar att de är det.

Något som kanske kommer upp om nu Nomad Foods och Findus nappar på buden de fått. Och den inbjudan Foodhills och Bjuvs kommun skickat dem om att ha överläggningar om saken i Bjuv. I nästa vecka.

Given mötesplats
Anders Månsson berättar att någon frågat honom om vilken den viktigaste platsen i hela klustret kommer att vara.

- Jag blev förvånad över frågan, säger Månsson, men när jag sedan tänkte efter så var svaret givet: Restaurangen!

- Ett sådant här ställe måste ha en riktigt bra restaurang där folk kan träffas och diskutera och utbyta idéer och erfarenheter.

Restaurang? Ja, det vore väl en idé som även en vanlig bjuvsbo kan anamma! Vem i byn skulle inte välkomna ett sådant ställe?

Upplivad av tanken kastar jag själv in ett bidrag till önskelistan:

- Ska ni nu producera en massa godsaker så ge oss en saluhall också, säger jag. Så också vi som bor här kan få tillgång till närodlade produkter.

Om förslaget föll i god jord eller inte – återstår – liksom allt det andra – att se.

 

 

Det är den rödmarkerade samt blåmarkerade marken Bjuvs kommun vill köpa. För bostadsbyggande. Hälften för sig själv och hälften för Backahill att bygga på. Backahill är byggbolaget som finns med finansiellt bakom Foodhills AB.

 

"Tänk Silicon Valley"
Blir planerna verklighet så kan Findusområdet i framtiden mycket väl bli grönsakernas och matens motsvarighet till Silicon Valley, den nya teknikens Mecka. Det som redan går under namnet Food Valley of Bjuv.  För även om en hel del i den planen, som föddes inom dåvarande Findus, inte längre är aktuellt, så är det Foodhills m.fl. nu planerar den planen i kvadrat.

- Jag skulle tippa att vi om 4-5-6 år kommer att ha en samlingsplats för livsmedelsindustri här i Bjuv som sysselsätter mer än dåvarande Findus – med sina 600 anställda – gjorde, säger Anders Månsson förtröstansfullt.

Här kan du läsa mer om affären.

Marianne Rönnberg Galmor