Dagens Datum

Senaste Nytt

Utfryst elev får skadestånd

MOBBNING Eleverna i en skolklass på en skola i Bjuvs kommun ombads att skriva upp sina namn på en tavla om de ville sjunga under en musiklektion. Men en elev med extra stödbehov fick sitt namn utsuddat av läraren och fick i stället sitta själv på en bänk.

Det bör leda till ett skadestånd på 10.000 kronor för eleven, skriver Barn- och elevombudet (BEO) i ett beslut. Både Skolinspektionen och Barn- och elevombudet har bedömt att eleven utsatts för en kränkning vid tillfället.

Att BEO beslutar att kräva skadestånd för en kränkt elev är ovanligt - det händer ett 40-tal gånger per år totalt i landet.

Skadeståndssummorna varierar påtagligt beroende på hur allvarligt drabbad eleven varit, men snittet de senaste åren ligger på cirka 45 000 kronor.

Fredrik Johansson
Nyhetsbyrån Sirén