Dagens Datum

Senaste Nytt

Företagen som kör Bjuvs skolskjutsar

De flesta skolskjutsresorna i Bjuv utförs av Alternativ Trafik. Foto: Patrik Hansson.

RESOR Är Bergkvara inblandad i någon skolskjutsning i Bjuv, frågade sig tjänstemännen i kommunhuset och tog kontakt med en skolskjutsplanerare i Helsingborg. Svaret är att det bara i undantagsfall är Bergkvara som kör.
Det är naturligtvis bussolyckan i Härjedalen som ligger bakom att Ulrika Malmberg, på barn- och utbildningsförvaltningen i Bjuvs kommun, ställt frågan om vilka bussbolag som Bjuv anlitar.

-  Bjuv har bara skolskjutsavtal med Alternativ Trafik, som kör all er ordinarie skolskjuts, skriver Per Hall, planerare på Helsingborgs kommuns skolskjutsenhet. När det gäller specialfordon och personbilar beställs dessa genom Samres och de fordonen körs av Telepass.

- När det gäller extra beställningar från skolor till tex bad, idrott eller annan aktivitet, nyttjas i första hand Alternativ Trafik. Vid något tillfälle har man dock behövt hämta en buss från Helsingborg, och då är det Bergkvara som kör.

Det förekommer också att några skolor själva beställer bussar för extra beställningar, men dessa har skolskjutsenheten ingen koll på.

Marianne Rönnberg Galmor