Dagens Datum

Senaste Nytt

Årlig spolning i Billesholm

VATTEN Spolning av huvudvattenledningar i Billesholm kommer att ske vardagar klockan 8-16. Med start onsdag den 12/4 i de norra delarna av Billesholm. Det meddelar NSVA i ett pressmeddelande.
Totalt beräknas spolningen i Billesholm pågå under cirka fyra veckor.

Norr om Kungsgårdsvägen: 10/4-21/4

Söder om Kungsgårdsvägen: 19/4-5/5

Hur påverkas jag?
Medan spolningsarbetet pågår i ditt närområde kan det bli tillfälligt dåligt vattentryck. Missfärgning av vattnet kan förekomma. Undvik att diska och tvätta under tiden spolningen pågår.

NSVA rekommenderar inte att man dricker vattnet när det är missfärgat. Vår rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man dricker det. Spola kallvatten i minst 30 minuter (högsta tryck), eventuellt längre. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på tel 010- 490 97 00.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2017-04-12 08:00 Beräknas klart: 2017-05-05 16:00

Kunderna kommer att informeras via vykort. 

http://www.nsva.se/driftinformation/

MRG