Dagens Datum

Senaste Nytt

Bjuv sa upp lokalt avtal med Kommunal

AVTAL Efter förhandlingar sedan januari har Bjuvs kommun beslutat att säga upp det lokala kollektivavtalet med fackförbundet Kommunal avseende arbetstidsmodeller. 350 inom vård- och omsorg berörs och nu gäller det centrala avtalet.

- Det gamla avtalet hade många specialöverenskommelser, så vi påbörjade arbetet med ett nytt avtal med målet att renodla det, säger Anneli Larsson, chef för vård- och omsorgsförvaltningen. Det var stora svårigheter med att planera verksamheten eftersom avtalet innebar flera olika sätt för hur medarbetarnas arbetstid kunde förläggas samt årsarbetstiden kunde vara både plus och minus 74 timmar. Detta är dessutom ingen bra arbetsmiljö för våra medarbetare.

I det gamla avtalet var heltid 37 timmar per vecka. Det nya förslaget till lokalt kollektivavtal innebar att arbetstiden, rätten till övertid samt obekväm arbetstid skulle finnas kvar. Däremot skulle årsarbetstiden enbart ge möjlighet att arbeta 40 timmar plus och 20 timmar minus. Målsättningen var att enklare kunna planera verksamheten, skapa en bättre arbetsmiljö och ge det bästa för både vårdtagare och medarbetare. 

- Vi har haft förhandlingar med Kommunal och de har valt att inte återkomma med besked om de vill teckna nytt lokalt kollektivavtal med Bjuvs kommun. Dock så var vi överens om innehållet i förslaget på det nya lokala kollektivavtalet.

Centralt nej
- Det stämmer att vi lokalt kom överens men vi har ingen rätt att själv teckna avtal och skickade det därför vidare till förbundet, säger Liselotte Ljung, ordförande för Kommunals sektion i Bjuv.

- Jag hade med en ombudsman från Kommunal i Lund som sedan skickade vidare vad vi kommit fram till, till centralorganisationen i Stockholm. Där blev det dock inte godkänt då det vi kommit fram till inte ansågs gynna våra medlemmar. Vilket innebär att vi just nu väntar på nya instruktioner om hur vi ska gå vidare. För vi vill ju så klart ha ett lokalt avtal för våra medlemmar, avslutar Liselotte Ljung.

- Vi som arbetsgivare har velat komma till ett avslut och därför har vi valt att säga upp det nuvarande lokala kollektivavtalet säger Anneli Larsson. Uppsägningen skedde den 31 mars och det centrala kollektivavtalet Allmänna bestämmelser gäller fullt ut från och med den 1 juli.

Förlängd arbetstid
Det centrala avtalet innebär att heltid kommer istället för 37 timmar att bli 38 timmar och 15 minuter. De tillägg i lönen som medarbetarna hade i det gamla lokala kollektivavtalet kommer försvinna. Bjuvs kommun erbjöd att tilläggen för de medarbetarna som hade tillägg skulle bakas in i lönen vid tecknande av nytt lokalt kollektivavtal. 

Något Kommunal centralt inte kunde godkänna.

Marianne Rönnberg Galmor