Dagens Datum

Senaste Nytt

DEBATT - Anders Månsson svarar Moderaterna


Moderaternas Ann-Charlotte Hammar Johnsson ställde en fråga till kommunalrådet Anders Månsson om varför han höjt skatten med 10 öre. Här är svaret från Månsson till M. (senaste inlägget nederst).

"Hur tänkte du Anders Månsson?"

SKATTEHÖJNING Läste i Helsingborgs Dagblad att Kommunstyrelsens ordförande i Bjuv Anders Månsson säger att han ” försvarar den skattehöjning som han gärna hade sett var ännu större” Det är tydligt av honom men det jag skulle vilja veta är hur han hamnar i slutsatsen att invånarna i hans kommun ska krävas på mer skatt?
De familjer han begär in mer pengar från bor i en kommun som tillhör de 10 procenten fattigaste kommunerna i landet enligt Anne-Marie Pålsson docent i nationalekonomi vid Lunds universitet. Bjuvs kommun befinner sig i ett läge där arbetstillfällen går förlorade, läs Findus, och står inför höjda avgifter för kommuninvånarna. Människor behöver inte betala in mer utan politiken måste göra sin läxa precis som människor måste klara i sin vardag och se över de pengar man har och använda dem väl. De har ingen att gå till när de tycker sig behöva mer pengar

I forskning kan man se att lokalt företagande med SME, små och medelstora företag som hakar i varandra är det som bygger starka konstellationer tillsammans med större företag på orter, mellan orter och i regioner. Lokala företagare som brinner för det de gör och den ort de finns på är grunden för att få långsiktighet för jobb och tillväxt. Bjuvs kommun behöver vara del av den utvecklingen

Bjuvs kommun behöver fler invånare, modiga politiker och en stark framtidstro. Inte mer skatt, lån och avgifter.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

 

 

Anders Månssons svar dröjde och i mellantiden gick Susanne Ohlsson från V i Billesholm in och bemötte M:

"Att betala skatt är en solidarisk handling."

Solidaritet innebär att kollektiv ta ansvar för något, inbördes gemenskap, att utan egenintresse i egenskap av del av en grupp verka hänsynsfullt för denna grupps bästa.

Det innebär i sin tur att alla har lika stor möjlighet att ta del av det kommunala utbudet utan att behöva köpa tjänster.

Att klassklyftorna ökar på grund av detta är kanske inte något du, Ann-Charlotte Hammar Johnsson, intresserar dig för. Men vi andra som lever i det ser det varje dag.

Att skatteintäkter skulle kunna gå till skolan och omsorgen står kanske långt ifrån dina intressen, men för att få fler invånare till Bjuvs kommun behövs skattehöjningen (och lite till) så väl.

Varifrån skulle kommunen tagit in pengar om inte med skatter? Finns det något i kommunen som skulle kunna säljas? Kan du, Ann-Charlotte, svara mig på det? Man kan inte sälja tallrikarna för att kunna få mat på bordet. Den ekvationen får åtminstone inte jag att gå ihop.

När arbetstillfällen försvinner från kommunen måste kommunen kunna ta ”den första smällen” och hjälpa sina invånare. Det är säkerligen inte många som har en årslön på banken och som på så vis kan klara sig när Findus stänger dörren.

Det är när dylikt dyker upp som kommunen måste satsa varje öre som kan fås till vuxenutbildning, vidareutbildning och hjälp till självhjälp för att kunna starta de här mindre företagen du skriver om.

Som socialist kan jag travestera August Palms gamla manuskript med ”Vad vilja moderaterna?”

Så något större fel har det inte varit när Anders Månsson har tänkt.

Susanne Ohlsson (V)
Billesholm

 

 

Debattreplik till Susanne Ohlsson (V)

"Höga skatter har inte likhetstecken med bättre välfärd"

I ett debattinlägg till Anders Månsson (S) kring hans uttalande om att han vill begära in högre skatt från familjer som bor i vår kommun, vilken är rankad som en av de 10 procenten fattigaste i landet, (källa ekonom Lunds universitet) svarar Susanne Ohlsson (V).

Jag berättar att det finns andra sätt att ta sig an uppgiften att styra kommunen utan att för den skull ta ut mer skatt från våra kommuninvånare. På detta svarar Susanne Ohlsson (V) att jag inte intresserar mig för kommuninvånarna. Ett mycket märkligt och påhittat svar som läggs i min mun då det är just det jag gör då jag säger att hon gärna ökar skattetrycket tillsammans med Socialdemokraterna. Den enklaste åtgärden för en politiker är att kräva sina kommuninvånare på mer skatt utan att själv gå igenom hur man arbetar med de pengar man redan tar in. Jag kommer aldrig att stå för en sådan politik.

Mitt synsätt är att vara rädd om de pengar kommuninvånarna får in varje månad och inte börja med att ”nalla” i deras plånbok. Politik är att vilja och att välja och mitt val är att ta mig an en uppgift om att hitta lösningar som först och främst tar sikte på att arbeta bort allt läckage av pengar i kommunen. Detta innan man kräver kommuninvånarna på pengar. En metafor för att beskriva hur är att om vi har en vattenläcka hemma så börjar vi med att åtgärda problemet för att få stopp på vattnet, så gör man också tänka med de pengar man har att använda.

Om hög skatt är svaret på att verksamheter fungerar väl så borde Bjuv ha legat på topplaceringar i olika mätningar kring skola, omsorg, gata park etc. men det har man inte gjort. Man har alltså tagit mer skatt än andra kommuner av sina invånare utan att leverera det som man borde till de kostnaderna. Är det en tanke som vänsterpartiet funderar på? Är det solidariskt?

En kommun har en post som heter inköp. Det är alla de tjänster och produkter som ska köpas in och användas under åren. Detta är en av de viktigaste posterna en kommun har att hantera. Ju mer noga man är när man köper in produkter och tjänster ju bättre kommer de att fungera och få effekt i verksamheterna. ÄTOR = ändringsarbete, tilläggsarbete och avgående arbete är dyra när de kommer som tillägg på byggbeställningar så som hände med skatebordparken. I alla bygginköp i kommunen lägger man på 10 % ovanpå det man beställer. Det är ett märkligt synsätt att inte göra analyser med marknaden, beskriva vad man vill köpa och tala om vilken summa man har. Istället räknar man in att man ska göra fel och få fördyrande kostnader vilket är ett märkligt sätt att tänka kring medborgarnas pengar. Vem gör så hemma? Lägger undan pengar eller tar lån för att köpa en ombyggnad av t ex ett kök men räknar med att det ska kosta 10 % mer än vad man bestämt att man ska ha till ett pris.

Innan man bygger en skatepark så måste man göra ett ordentligt inköpsunderlag. Så blev inte fallet för våra kommuninvånare. Då säger vänsterpartiet inte ” hej kommuninvånare vi har slösat bort era skattepengar genom att ”klanta oss” när vi gjorde inköp av skateparken, men detta tänker vi inte tala om och vi kommer inte att trycka på socialdemokraterna som har ansvar i kommunen för att det inte ska ske. Istället går vi ut på barrikaden och säger ” hej kommuninvånare nu ska ni betala mer skatt för vi ska vara solidariska mot varandra”. Vad liknar det?

Ett annat exempel på något helt annat är när vi talar om kvalité i våra skolor och har 20 minuters lektion i matte på en av skolorna. För vem erbjuder vi 20 minuters mattelektioner? Är det med fokus på eleverna och innehållet eller är det för att få ihop ett schema? Om man kommit på det ultimata sättet att undervisa smart på 20 minuter vill jag gärna veta det men det gör man inte. För att ändra lektionerna till minst 4o minuter behövs det ingen skattehöjning.

Genom att gå igenom sina verksamheter noggrant så kan man förändra dem i delar utan att höja skatten. Jag hoppas med detta att jag har lyckats exemplifiera hur man bör jobba utifrån ett invånarperspektiv.

Alliansen visade under åtta år att det går alldeles utmärkt att kombinera lägre skatter för människor med små- och medelstora inkomster samtidigt som vi gav välfärden en resursförstärkning på 30 miljarder kronor eller motsvarande 25 procent. Fler i arbete och lägre arbetslöshet ger nämligen större skatteunderlag och mer att dela på tillsammans. Ett ekonomiskt resonemang som man kan lyssna på från lördagsekot den 4 mars i år.

Bjuv, med ett företagsklimat på plats 173 i senaste rankingen, behöver en politisk inriktning som uppmuntrar entreprenörskap, företagande och nytänkande. Inte gammalt vänstertjat om högre skatter för människor som redan har svårt att få ihop sin vardag.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

 

"Så här tänkte vi Ann-Charlotte Hammar Johnsson"

Svar på Ann-Charlotte Hammar Johnsson:s (M) insändare i Bjuvsnytt.

 
Inom den politiska majoriteten i Bjuvs kommun, Socialdemokraterna, Centern, Kristdemokraterna och Liberalerna, har vi alltid öppna diskussioner om hur vi ska lösa Bjuvs kommuns framtida utmaningar.

Att höja skatten med 10 öre blev en efter diskussion beslutat genom förhandling. Vi tillsammans såg att behovet av en skattehöjning behövdes.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson skriver att Alliansen under åtta år visat att det går att sänka skatter samtidigt som välfärden fått ökade resurser. Hon skriver inget om hur utanförskapet och löneskillnaderna i Sverige samtidigt har ökat. Sedan socialdemokraterna kom till makten i valet 2014 har arbetslösheten däremot minskat och precis som Ann-Charlotte Hammar Johnsson skriver, skatteunderlaget ökat.

När det gäller företagsklimatet i Bjuvs kommun och att vi ligger på 173 plats så är det riktigt, men detta är en undersökning, gjord av Svenskt Näringsliv, antar jag. En annan intressant undersökning att titta på tycker jag är den som visar hur många nya företag som har bildats i vår kommun. Mellan 2011 och 2015 har det ökat från 782 till 940 företag, eller med 20,2%, enligt Visma Spcs. Detta betyder att vi ligger på tredje plats i Skåne. Det är bra siffror, tycker jag.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson skriver att ”små och medelstora företag som hakar i varandra är det som bygger starka konstellationer tillsammans med större företag på orter, mellan orter och i regioner”. Det håller jag med om fullt ut. Om vi går tillbaka till 2013-12-04 när vi ställdes inför att gå med i SSEC (Swedish Surplus Energy Collaboration, http://sse-c.se/ ) och vad som hände då. SSEC är en organisation som står för den cirkulära tanken när det gäller att ta fram livsmedel. När beslutet skulle tas i Kommunstyrelsens arbetsutskott (Ks 2013.0432) ställde inte Moderaterna upp på beslutet att gå med i SSEC, utan reserverar sig mot beslutet. Hur kommer detta sig?

När nu Findus (Nomad Foods) efter 75 år i Bjuvs kommun väljer att avveckla sin verksamhet så ställdes vi inför ett gigantiskt problem men också en stor möjlighet. Fabriksområdet har och kommer att ha en massa fördelar för den som vill tillverka livsmedel i framtiden. Stora livsmedelsgodkända lokaler, eget reningsverk, tillgång på vatten, biogasanläggning kopplad till fabriken och mycket mer.

Allt detta kan ge oss i Bjuvs kommun en möjlighet med hjälp från Food Valley of Bjuv-konceptet, SSEC, Region Skåne och näringsliv, att skapa ett område för den framtida cirkulära livsmedelstillverkningen i Sverige.-” den enes avfall är den andres tillgång”. Detta har jag arbetat för att genomföra, sedan Findus lämnade sitt besked den 31 mars 2016- att få ett kluster av företag på fabriksområdet och i Bjuvs kommun.

Varje morgon jag vaknar funderar jag över hur vi ska föra Bjuvs kommun framåt, var satsar vi? Var effektiviserar vi? Hur gör vi för att människorna i vår kommun ska trivas ännu bättre? Hur får vi vår kommun att bli den kommun som alla pratar gott om och där barnen kan växa upp till goda samhällsmedborgare?

På vägen fram kommer vi att ta många svåra beslut men alltid med intentionen att göra det bästa för vår kommun. Jag är i alla fall säker på att vi sedan en tid tillbaka är på god väg- skolresultaten höjs, befolkningen ökar och fler företag bildas. Det är jag stolt över.

Anders Månsson (S)


Kommunstyrelsens ordförande
Bjuvs kommun

 

Åsikter? Frågor? Skriv till oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.